Taxonomia i informació tècnica sobre plagues i enemics naturals

  1. Identificació d’artròpodes
  2. Informació sobre la biologia i/o ecologia d’artròpodes trobats en una mostra (comportament, temps de contaminació, lloc de contaminació, etc.)
  3. Identificació d’espècies de quarantena per a organismes oficials
  4. Determinació d’artròpodes causants de danys en vegetació afectada

  Cursos i guies didàctiques per al suport al desenvolupament de noves tecnologies en Gestió Integrada de Plagues

  1. Elaboració de guies divulgatives d’identificació de plagues i enemics naturals.
  2. Elaboració de guies de mètodes de mostreig per a determinar els llindars de dany.
  3. Elaboració de monografies tècniques sobre problemes específics de control de plagues.
  4. Elaboració de guies de gestió dels agrosistemes en la Gestió Integrada de Plagues.
  5. Cursos de formació de temàtiques específiques.

  Assajos i projectes en àrees verdes o cultius

  1. Avaluació de l’eficàcia d’agents de control biològic presents de forma natural als ecosistemes o comercialitzats per biofàbriques. Aplicable a cultius agrícoles, masses forestals i plantes ornamentals. Estudi de la diversitat funcional existent en un ecosistema.
  2. Bioassajos en laboratori (mortalitat, resistència a insecticides...).
  3. Avaluació de l’eficàcia de trampes, atraients, feromones o altres substancies utilitzades per al seguiment o control de plagues en l’àmbit agrari, forestal o ornamental.
  4. Desenvolupament de tècniques d'increment in situ o alliberament d'enemics naturals i polinitzadors
  5. Desenvolupament de tècniques de mostreig de plagues (ja establertes o invasores) i enemics naturals