Serveis que oferim

Taxonomia i informació tècnica sobre plagues i enemics naturals

 • Identificació d’artròpodes
 • Informació sobre la biologia i/o ecologia d’artròpodes trobats en una mostra (comportament, temps de contaminació, lloc de contaminació, etc.)
 • Identificació d’espècies de quarantena per a organismes oficials
 • Determinació d’artròpodes causants de danys en vegetació afectada

Cursos i guies didàctiques per al suport al desenvolupament de noves tecnologies en Gestió Integrada de Plagues

 • Elaboració de guies divulgatives d’identificació de plagues i enemics naturals.
 • Elaboració de guies de mètodes de mostreig per a determinar els llindars de dany.
 • Elaboració de monografies tècniques sobre problemes específics de control de plagues.
 • Elaboració de guies de gestió dels agrosistemes en la Gestió Integrada de Plagues.
 • Cursos de formació de temàtiques específiques.

Assajos i projectes en àrees verdes o cultius

 • Avaluació de l’eficàcia d’agents de control biològic presents de forma natural als ecosistemes o comercialitzats per biofàbriques. Aplicable a cultius agrícoles, masses forestals i plantes ornamentals.
 • Estudi de la diversitat funcional existent en un ecosistema.
 • Avaluació en camp o en laboratori de l’eficàcia d’un (bio)plaguicida i del seu impacte ambiental.
 • Avaluació de l’eficàcia de trampes, atraients, feromones o altres substancies utilitzades per al seguiment o control de plagues en l’àmbit agrari, forestal o ornamental.
 • Desenvolupament de tecnologies d’aplicació/solta d’enemics naturals.
 • Desenvolupament de tècniques de mostreig de plagues (ja establertes o invasores) i enemics naturals.
 • Prospecció de nous enemics naturals potencialment comercialitzables.
 • Disseny de tecnologies d’increment d’enemics naturals i pol·linitzadors.
 • Projectes per a l’aplicació pràctica dels avenços en control biològic de pagues.