Serveis que oferim

Taxonomía i informació tècnica sobre plagues i enemics naturals

 • Identificació d’artròpodes
 • Informació sobre la biologia i/o ecologia d’artròpodes trobats en una mostra (comportament, temps de contaminació, lloc de contaminació, etc.)
 • Identificació d’espècies de quarantena per a organismes oficials
 • Determinació d’artròpodes causants de danys en vegetació afectada

 

 

Projectes i estudis d’entomologia aplicada

 • Estudis de biodiversitat en ecosistemes agraris.
 • Avaluació de l’eficàcia d’agents de control biològic alliberat o presents de forma natural als ecosistemes.
 • Avaluació de l’eficàcia de trampes, atraients, feromones o altres substancies utilitzades per al seguiment o control de plagues en l’àmbit agrari, forestal o ornamental.
 • Desenvolupament de tecnologies d’aplicació/solta d’enemics naturals.
 • Assessorament en l’àmbit de la cría d’insectes.
 • Prospecció de nous enemics naturals potencialment comercialitzables.
 • Projectes per a l’aplicació pràctica dels avenços en control biològic de plagues.
 • Entomologia aplicada a la indústria agroalimentària.

 

 

Formació i guies didàctiques

 • Elaboració de monografies tècniques sobre problemes específics de control de plagues.
 • Elaboració de guies divulgatives d’identificació de plagues i enemics naturals.
 • Elaboració de guies de gestió dels agrosistemes en la Gestió Integrada de Plagues.
 • Cursos de formació de temàtiques específiques.
 • Jornades tècniques.