Elytra Agroscience Services participa en la jornada de divulgació sobre el Trips de la orquídia (Chaetanaphothrips orchidii), nova plaga que afecta als cítrics valencians, junt a Alejandro Tena (IVIA) i Vicente Dalmau (Cap de servei de Sanitat Vegetal-Conselleria d’Agricultura). El col·loqui posterior fou molt interessant i es va comentar que la recerca sobre el control biològic d’aquesta plaga ha de ser una prioritat.