El passat mes d’octubre Elytra va realitzar un curs teòric-pràctic sobre identificació de vectors del bacteri Xylella fastidiosa a Eivissa.
Després d’explicar les nocions taxonòmiques necessaries per a la distinció de Cercòpids, Afrofòrids i Cicadèlids (tots ells vectors potencials de Xylel·la) es va realitzar un mostreig en camp per a capturar aquests insectes.
Es capturaren diversos espècimens interessants que es van poder identificar en una pràctica de laboratori posterior, a més d’observar mostres d’Elytra enmagatzemades en resina.

Deixa un comentari